login

Besøkende

Vi har 247 gjester og ingen medlemmer på besøk.


2019: Høstens møter var:

Helgen 7-8. sept. — Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 10. sept. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Helgen 21-22. sept. — Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 8. okt. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Helgen 19-20. okt. — Kanskje Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 22. okt. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Helgen 26-27. okt. — Kanskje Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 5. nov. — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Søndag 17. nov.— Kjøring med trikk og damptog på Familiesøndagen på Norsk Teknisk Museum

Torsdag 19. nov.— Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Tirsdag 3. des. — Julebord hos Stephan

 

2019: Vårens møter var:

Tirsdag 15. januar — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet 

Søndag 10. februar — NMDF Årsmøte på Norsk Teknisk Museum

Tirsdag 26. februar — Verkstedbesøk 

Torsdag 7. mars — Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Tirsdag 19. mars — Verkstedbesøk 

Helgen 6-7. april — Dugnad på Stomperudbanen

Helgen 4-5. mai — Dugnad på Stomperudbanen 

Tirsdag 14. mai — Teknisk forelesning m/dampfbierservering

Søndag 26. mai — Kjøring med trikk og damptog på Teknisk Museum familiesøndagen

Onsdag 12. juni — Sommeravslutning

Det var planlagt dugnad 15-16/6, men denne må avlyses pga. arrangement på Tertitten.

 

2018: Høstens møter var:

Helgen 3. til 5. august - Tur til Ångdagen hos Borås Miniatyrånglokssällskap

Lør.-søn. 25. og 26. august - Dugnad på Stomperudbanen

Søndag 2. september - Kjøring med Ekebergbanen til Steinar på Sporveismuseets dag

Tirsdag 4. september - Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Fre.-lør. 7. og 8. september - Skaperfestival på Deichmanske

Søndag 16. september - Kjøring med damptogene til Antony og Stephan ved Tertitten

Tirsdag 9. oktober - Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Lør.-søn. 20. og 21. oktober - Dugnad på Stomperudbanen

Tirsdag 6. november - Kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Søndag 18. november - Kjøring med Ekebergbanen til Steinar på Teknisk museum familiesøndag

Onsdag 5. desember - Julebord

 

2018: Vinterens og vårens planlagte møter var:

Tirsdag 16. januar — kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Søndag 11. februar — årsmøte

Onsdag 14. mars — ekskursjon til Sørumsand ifm. å anlegge miniatyrbane

Tirsdag 20. mars — kaffeslabberas i Holmenkollbanevogn 110 på Sporveismuseet

Lørdag 14. april — Living Steam inviterer til pølser og kaffe på Vestfossen

Helgen 21.-22. april — dugnadshelg i Sørumsand ifm. å anlegge miniatyrbane

Helgen 11.-14. mai — flere reiser individuelt til National Model Engineering & Modelling Exhibition 2018 i Doncaster

Onsdag 23. mai — «Dampfbier» hos Morten på Grünerløkka

Søndag 27. mai — familiesøndag på Teknisk Museum med både trikk- og damptog-kjøring

Onsdag 13. juni — sommeravslutning på brygga hos Paal Fredrik

Lør./Søn. 30. juni og 1. juli — Dugnad på Stomperudbanen

 

2017: Høstens møter var:

5-6/8 Tur til Ångdagen hos Borås Miniatyrånglokssälskap

20/8  og 3/9 Kjøring med 5" damplokomotiv hos Tertitten i Sørumsand

3/9    Kjøring med 7 1/4" trikken på sporveismuseet

19/9  Kaffeslabberas i HKB110 på Sporveismuseet

29-30/9  Oslo skaperfestival på Deichmanske hovedbibliotek

17/10 Verkstedsbesøk hjemme hos Morten

19/11  Kjøring med 7 1/4" trikken på familiesøndagen på Teknisk museum

21/11  Kaffeslabberas i HKB110 på Sporveismuseet

??/12  Julebord

 

2017: Vårens møter var:

24/1 Slarvemøte hos Stephan

12/2 Årsmøte.

7/3  Klubbmøte hos Stephan

25/3 Besøk til Living Steam på Vestfossen

22/4 Tur til Nannestad

21/5 Kjøring på Teknisk Museum.

14/6  Sommeravslutning med grilling hos Paal Fredrik. Eventuelle langveisfarende kan låne en lugar i båten.

2016: Høstens møter var:

4/9 Lokomotivkjøring på Sørumsand, Kjøring av Ekebergtrikken på trikkemuseet

6/9  Klubbkveld, Slarvemøte hos Stephan kl. 19:00.

13/9 Besøk til A.Olsen Cykkelreparatør og sikkerhetslås fabrikk kl.19. Dette er gamle bedrifter ved Bjørnegårdssvingen i Sandvikselva som står slik de ble forlat for en del år siden.

11/10 Verkstedsmøte hos Knut Skallerud kl.19.

21-22/10 Skaperfestival på Deichmanske bibliotek - Thomas Staubo koordinerer deltagelse fra NMDF.

8/11 Møte hos Jan Mathisen om Walschaerts ventilstyring, kl.19.

20/11 Familiesøndag på Teknisk Museum.

13/12 Julemøte hos Stephn Ore.

 

2016: Vårens temaer og datoer var:

12/1 Klubbkveld, Slarvemøte.

14/2 Årsmøte med klubbmøte derretter.

20/3 Verkstedsbesøk hos Edvin.

12/4 CNC tema hos Stein.

10/5 Slarvemøte.

22/5 Muligens kjøring på Teknisk museum.

14/6 Grillkveld på Nesbru.

 

2015: Høstens temaer og datoer var:

16/9 Klubbkveld med foredrag på teknisk museum

13/10 Klubbkveld (og styremøte) i kjelleren hos Stephan

10/11 Klubbkveld.

22/11 Kjøring på Teknisk museum.

8/12 Julebord

Ellers, så kan det også tipses om andre arrangement som kan være verd å få med seg:

11/11 kl. 16:30 Foredrag på teknisk museum. Norsk Jernbanehistorie

5-6/12 sjekk Lommedalsbanen.no - Tog til nissehuset

 

2015: Vårens temaer og datoer var:

22.2. Årsmøte og prat. Stedet er Teknisk museum og årsmøtet vil vare fra klokken 1200 til ca. 1300. Etterpå er det klubbmøte frem til klokken 1500. Vel møtt.

17.3. Temakveld: Konstruksjon med dataverktøy. Sted: Kjelleren til Stephan

14.4. Bruk av kopifresemaskiner. Knut har et par interessante maskiner. Vi ønsker å lære om og å bruke maskinene.

5.5. Orientering om Langhusbanen + tema. Antony vil orientere oss om fremdriften. Temaet er ikke fastsatt. Kom gjerne med innspill.

xx.5. Kjøring Teknisk museum. Dato ikke fastsatt fra museets side, men det blir nok som sedvanlig mot slutten av mai.

 

2012: Møter med temaer og datoer:

 

Nyttårsmøtet  torsdag 19.januar kl.1900 hjemme hos Stephan i Johannes Bruns gate 3, Oslo (Bolteløkka for de som er lokalkjent) Ta med drikke selv, Klubben spanderer maten. Vær snill og gi oss 3 dagers varsel om dere kommer, så i får kjøpt inn riktige kvanta. Og ta med noen mysterier eller prosjekter dere vil vise oss andre.

Årsmøte Søndag 12.februar kl 1200-1300, Klubbmøte 1300-1500   Norsk Teknisk Museum samme stede som sist, i undervisningsrommet inne i medisinsk samling.   En formell møteinnkalling med program og dokumenter vil dere motta senest et par uker før årsmøtet.

Medlemsmøte - torsdag 8. mars kl.1900 Amundsen Hobby: Verktstedsteknikker:  Målemetoder, få det rett og starte riktig.   Hvordan angripe fremstillingen av en noe i metall.  v/ Sverre Aaser.

Medlemsmøte - torsdag 12. april kl. 1900 Amundsen Hobby: Dampkjele-konstruksjon. Typer og fremstilling i våre skalaer.  Ian og Antony i felleskap.

Medlemsmøte - torsdag 3. mai kl. 1900 Amundsen Hobby: Sølvlodding spesielt ifm fremstilling av dampkjeler. Litt om sølvlodding, tinnlodding og slaglodding.

Damptogkjøring - søndag 20. mai er en familiesøndag på Norsk Teknisk Museum og som vanlig er vi invitert og sterkt ønsket til å kjøre våre damptog.  De erkjenner gjerne at vår togkjøring er en de mest ettertraktede innslag på museet.  Oppmøte kl. 10 for å rigge bane og fyre opp.  (jeg har en konfirmant denne søndagen, så noen må kjøre loket mitt og forhåpentlig vil Antony traktere sitt lok).

OBS: Styret er svært interessert i forespørsler om aktuelle klubbmøte-temaer fra medlemene

OBS: Togkjøringer:  Det blir i tillegg noen ekstra togkjøringer i løpet av sommeren.  Datoene er ennå ikke avklart.  Informasjon publiseres her så fort som vi de aktuelle datoer.       Webdesign ©2014 Web Norge. Publisert med Joomla 2.5 CMS